Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die LaCay Nails & Beauty verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van LaCay Nails & Beauty, of om een andere reden persoonsgegevens aan LaCay Nails & Beauty verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie. Uiteraard heeft u tevens ten alle tijden inzage in uw gegevens bij ons.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

LaCay Nails & Beauty, Jeanine Burhenne, Leukenstraat 43, 6099 AP Beegden.
Telefoon: 06-20619657

2. Welke gegevens verwerkt LaCay Nails & Beauty en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum

b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)

c) telefoonnummer, e-mailadres,

d) eventuele gezondheidsgegevens via huid en nageldiagnose/intakeformulier en voor– en na foto’s

2.2 LaCay Nails & Beauty verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,

b) uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van LaCay Nails & Beauty;

c) uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

d) Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden (anoniem) gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

LaCay Nails & Beauty gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van LaCay Nails & Beauty. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk, zie instructies onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

LaCay Nails & Beauty verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen

4.1 LaCay Nails & Beauty gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Ter bescherming hiervan heeft LaCay Nails & Beauty passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de eigenaresse van LaCay Nails & Beauty kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. LaCay Nails & Beauty zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop LaCay Nails & Beauty uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van LaCay Nails & Beauty.

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.